Hungern efter det himmelska brödet / Oreksi për bukën e qiellit [På Svenska]

”När någon hade halshuggit Tais J. var världens undergång nära. Människorna var inte rädda, tvärtom, alla hade sina skäl att be om att slutet skulle komma snabbt. Och alla utom kommissarie Nemesis var misstänkta i fallet med den halshuggna damen, vars lik trots hennes ålder (hon var över femtio), ar som en tonårig flickas. Hennes promiskuitet skulle oundvikligen leda henne till mordet ansåg Nemesis. På spaning efter mördaren granskar kommissarien en rad människor som porträtteras i romanen. Mest framträdande av dessa personer är dock en albansk poet som lever i exil i Rumänien. Han hyr ett rum i ett hus i stadens utkant, hans hyresvärd är girig och framfusig, han får nästan ingenting av poesin skriven och han saknar inkomster. Men han ger inte upp och trots sitt elände vill han inte utnyttja sin rumänska flickvän som har det bättre ställt. Han hoppas på att när som helst bli erkänd som stor författare och då kommer pengarna att strömma till. Men han står inte ut med trycket från omgivningen och situationen driver honom från vettet. Trots den kaotiska och katastrofala miljön som romanen skildrar, hävdar författaren i efterskriften att hans roman är ett försök till att se saker ur en kosmopolitisk synvinkel, där inga skillnader finns mellan nationer, raser, ideologier o.s.v. Världen bör bestå av en nation med fria människor, fria från ondskans synd. Ardian-Christian Kyçyku är en relativt ung författare (Pogradec, 1969) och det är lätt att i hans skrivande genomskåda ambitionen att skriva seriös litteratur. I denna roman kommer han otvivelaktigt att belöna alla de läsare som föredrar litteratur som handlar om existentiella frågor men ändå har en deckarintrig. Utom den här romanen har A.-Ch. Kyçyku skrivit en rad böcker på albanska och rumänska. Han är grundare och för närvarande huvudredaktör för den albansk-rumänska tidskriften Haemus som ges ut i Bukarest.” – Red. 88.77 
Bøger på albansk – 88.77
Med annotation.
Lektör Agim Ademi

Oreksi për bukën e qiellit