Direcţii în modernismul european şi ecoul lor în perioada interbelică a literaturii albaneze

Dr. ARDIAN KYCYKU

- Teză de Doctorat în Filologie -
Literatură Comparată şi Universală
Susţinută în aprilie 1998 (Diploma Seria P Nr. 0002011 / Nr.333 / 20.VII.1998, eliberată de Ministerul Învățământului, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere)
Conducător ştiinţific: Acad. Dan GRIGORESCU

Discipline–cheie:
Imagologie, Semiotică, Literaturi de strânsă circulaţie, Comunicare interculturală Est – Vest

Direcţii în modernismul european şi ecoul lor în perioada interbelică a literaturii albaneze sau Simţul sângeros al regăsirii reprezintă descrierea şi descifrarea în cheie interdisciplinară a metaforei naşterii unei literaturi moderne din Răsăritul Europei, sau a actului preschimbării unei literaturi orale arhaice într-una europeană. Acest act presupune o dublă mişcare de seducţie-respingere: o întindere a suflului răsăritean înspre Europa (care-şi cristalizase deja o tradiţie), şi o întindere – intuitivă şi însetată de specific şi exotism – a Europei înspre Răsărit. Lucrarea tratează sub prismă imagologică, semiotică şi culturală comunicarea Estului cu Vestul, luând ca exemple edificatoare direcţii ale modernismului european (cu impact deja universal) şi cea mai interesantă şi bogată perioadă a literaturii albaneze (necunoscută din mai multe motive, în primul rând din cauza limbii de strânsă circulaţie). Dincolo de diferenţe şi neconcordanţe de timp, relaţia Est – Vest din punct de vedere literar şi cultural ne dezvăluie comuniuni certe şi tendinţe reciproce de apropiere şi regăsire. 
Lucrarea este împărţită în următoarele capitole:
· Sensurile şi consecinţele cuvântului "aproape" al sintagmei "a fi aproape la fel";  
· Interbelica văzută ca un al treilea război. Structura sufletului albanez, Imperiul Otoman, regatul lui Zog I şi rădăcinile comunismului. Limba albaneză. Raportul între conţinut şi formă de expresie. Un Dumnezeu situat în despărţirea celor două universuri;        
·Zodia triplului exil. Marile personalităţi ale literaturii albaneze în perioada interbelică. Tradiţia. Limba spre cristalizare. Exilul ca un spaţiu fertil paranoiei şi geniului. Revolta multiplă şi nonconformismul;        
·Etape importante în dezvoltarea romanului albanez;         
·Conceptul de modernism şi direcţiile modernismului european. Modernism şi modernitate;
·Termenul de „ecou”.             
·Albatrosul de la înţelegere a lumii la negare lăuntrică; acceptarea şi alungarea martiriului. Nositul. Ridicolul şi "perversiunea" gustului existenţei. Între Dumnezeu, satan şi Transcendenţă goală. Desăvârşirea expresiei şi a formei poetice - o moarte anticipată şi atotştiutoare?! Lasgush Poradeci – spre o frumuseţe a groazei şi spre o groază a frumuseţii. Structura şi ierarhia moleculelor perfecte şi duhul care le însufleţeşte. Kamadeva - înveşnicirea fiinţei prin actul creaţiei. (Charles Baudelaire şi Lasgush Poradeci);
·O viaţă, dar scurtă, în infern. "În lung şi-n lat vreau să mă plimb în iad". Voluptatea de a fi neastâmpărat, nepublicat, neînţeles. Rimbaud şi Migjeni – mistici în stare embrionară, în stare de sălbăticie, sau îngeri trimişi să vadă ce s-a întâmplat după Haos. Senzualitatea "Sufletelor emigratoare". Întâlnirea Estului cu Apusul, sau împărţirea capetelor.        (Arthur Rimbaud şi Millosh Gjergj Nikolla / Migjeni);
·Un anotimp – dar lung cât o viaţă – mai zâmbitor, al infernului. Fantasticul care poate demonta infernul; cu detaliile se poate construi chiar şi un Rai. Stafiile sufletului balcanic, cerurile şi prăpăstiile, excesele, războiul, răzbunarea şi credinţa la Mitrush Kuteli (Elemente din proza răsăriteană, cu precădere cea românească antebelică şi interbelică şi Mitrush Kuteli);              
·Omul ucigaş strecurat sub pielea celui modern şi o încercare de a elucida subconştientul. Omul creat după asemănarea Nevăzutului şi Fiara plămădită după moda Vizibilului. Marea dezamăgire şi sensul fără sens al noţiunii de "Progres". Descompunerea culturii moderne invadată de aparenţe şi paradoxul adâncimilor: lipsa de milă. Întoarcerea la credinţă. (Proza modernistă europeană, existenţalismul, Andre Gide şi Ernest Koliqi);
·Hrana Haosului. Nevoia de mituri. Actualizarea miturilor; cât este ea o demitizare. Poetica intelectului. Fan Noli, de la lepădarea lui Petru, la Maratonistul antic. Moise se naşte pe vremea lui Moise.         
·Sentimentul sfâşietor al Inocenţei, al eternei Copilării a lui Dumnezeu. Paul Claudel. Uitarea de sine: o împuternicire pentru a cuceri toate vieţile posibile. „A-ţi da viaţa precum a te naşte”. Gjergj Fishta. Prin creştinism, romantism, elenism – spre o comuniune cu Edenul. Poezia, un mod de auto-exprimare a lui Dumnezeu (Paul Claudel şi Gjergj Fishta)        

În concluzie, diferenţele acestor două spaţii spirituale, în esenţă nu trec dincolo de hotarul estetic şi terminologic. Dacă Europa ar fi fost întru-totul subjugată de deşertul spiritual, exilanţii culturali din Răsărit n-ar fi reuşit să-şi salveze identitatea artistică, să-şi explice existenţa trecută – şi viceversa. Avem de a face cu două spaţii care tind mereu să-şi trăiască specificul unul altuia, eliminând până la urmă, deşi uneori cu mari întârzieri, orice aroganţă şi / sau orgolii efemere şi inflexibilităţi de natură geopolitică. Între aceste două spaţii însă, se situează un Dumnezeu – în nodul care leagă şi desparte cele două opţiuni finale – poziţia faţă de Care hotărăşte viitorul comunicării celor două spaţii europene. 

Nota: În urma acestei lucrări de doctorat, au apărut studiile „Zeul Epigon” (monografie, Presa Universitară Română, Timişoara 2000, ISBN: 973-8063-02-7) şi „Brevetarea unei insomnii” (amplă postfaţă a antologiei „Frumuseţea care ucide” (proză albaneză modernă, în limba română, Editura Librarium Haemus, Bucureşti, 2006, 195 p.,  ISBN: (10) 973-87952-3-0, (13) 978-973-87952-3-5). După ani de cercetări şi meditaţii, în cadrul iniţiativei individuale Semioticon Balcanic, preluând idei şi fragmente din volumele sus menţionate, cu revizuiri, actualizări şi adăugiri, am pregătit şi sunt în curs de apariţie volumele: „Rara avis” – Studiu literar, imagologic şi semiotic asupra vieţii şi operei liricului european de expresie albaneză Lasgush Poradeci, Editura Librarium Haemus, ediţie digitală, ISBN: 978-606-8093-64-2, şi „Outism şi insomnie” – Un studiu imagologic şi semiotic asupra unor autori ai literaturii de expresie albaneză, ISBN: 978-606-8093-65-9